محكوم كردن حمله تروريستى به فرودگاه بين المللى ابها در كشورمان توسط جيبوتى

چهار شنبه 1440/10/9 برابر با 2019/06/12
  • Share on Google+

بيروت - 09 شوال 1440 هـ برابر با 12 ژوئن 2019 م - واس
جمهورى جيبوتى حمله تروريستى موشكى به فرودگاه بين المللى ابها توسط شورشيان حوثى مورد حمايت ايران كه باعث زخمى شدن دست كم 26 نفر از جمله كودكان وزنان شد را محكوم كرد.
آقاي ضياء بامخرمه سفير جيبوتى در عربستان سعودى تأكيد كرد: حمله تروريستى به فرودگاه بين المللى ابها يک عمليات تروريستى و تخريبى و خطرناک است، و ما آن را محکوم مى كنيم.
// انتهاى پيام //
15:01 LOCAL TIME 12:01 GMT
0012