ديدار سفير خادم حرمين شريفين با مقامات اندونزى

چهار شنبه 1440/10/9 برابر با 2019/06/12
  • Share on Google+

جاكرتا - 09 شوال 1440 هـ برابر با 12 ژوئن 2019 م - واس
آقاى عاصم عابد الثقفى سفير خادم حرمين شريفين در اندونزى امروز در جاكارتا با شفر الدين وزير تمكين دستگاهاى دولتى و اصلاحات بوروکراتيک ديدار كرد.
وى همچنين با دكتر اشو نور احمد مدير كل هيئت دادگاهاى شرعى در داگاه عالى جمهورى اندونزى ديدار كرد.
در طى اين ديدار تعدادى از موضوعات مشترک مورد بحث و بررسى قرار گرفتند.
// انتهاي پيام //
16:01 LOCAL TIME 13:01 GMT
0013