توزيع لوازم اسکان در اردوگاه بير فضل استان عدن يمن توسط مرکز امدادرسانى ملک سلمان

چهار شنبه 1440/10/9 برابر با 2019/06/12
  • Share on Google+

عدن - 09 شوال 1440هـ برابر با 12 ژوئن 2019م - واس
مرکز امدادرسانى ملک سلمان ، 80 چادر، 480 پتو و 160 قاليچه از لوازم اسکان را ميان 480 نفر در اردوگاه در شهرستان البريقة استان عدن يمن توزيع کرد.
اين کمک ها فورى در چارچوب پروژه هاى انسانى کشورمان براى رسيدگى به نيازهاى شهروندان يمنى صورت مى گيرد.
// انتهاى پيام //
17:52 LOCAL TIME 14:52 GMT
0021