مشارکت هیئت مرکز امداد رسانی ملک سلمان به‌ ریاست دکتر ربیعه در نمایشگاه انسانی ورشو

چهار شنبه 1440/10/9 برابر با 2019/06/12
  • Share on Google+

ورشو - ۹ شوال ۱۴۴۰ هـ برابر با ۱۲ ژوئن ۲۰۱۹م - واس
هیئت مرکز امداد رسانی ملک سلمان به‌ریاست دکتر عبدالله الربیعه مشاور دربار پادشاهی و سرپرست این مرکز و با حضور استاد محمد مدنی سفیر کشورمان در لهستان در نمایشگاه انسانی ورشو که با مدیریت و نظارت رئیس جمهور لهستان آقای اندره دودا برگزار می‌شود شرکت کرد.
هدف از این دوره از نمایشگاه بررسی نگرش‌های جهانی مرتبط به قضایای انسانی و افزایش سطح مشارکت‌های جهانی و راه‌اندازی پایگاه مشترک برای سرمایه‌داران و سازمان‌های غیردولتی و مؤسسات عمومی و تقویت مشارکت بخش خصوصی است.
نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد «سازمان بهداشت جهانی، برنامه‌ی جهانی توسعه، کمیساریای امور پناهندگان، سازمان غذا و کشاورزی، یونیسف و...»، اتحادیه‌ی اروپا، بانک جهانی، صلیب سرخ جهانی، و سازمان‌های غیردولتی جهانی و لهستانی و غیره در این نمایشگاه حضور فعال دارند.
این نمایشگاه به چند بخش لوژستیکی و ارتباطات و وسایل حمل و نقل و وسایل پزشکی و پیشگیری از بیمارهای و زدودن میکروب‌ها و اوضاع پناهگاه‌ها و سیستم تصفیه‌ی آب و خدمات بازسازی ساختمان‌ها و امور زیربنایی و سیستم‌های امنیت فردی و گروهی و کشف و انهدام ذخایر غیرمنفجره و در بخش کشاورزی: تولید غذا و بذر و سیستم باروری و کشاورزی می‌پردازد.
قرار است مرکز امداد رسانی ملک سلمان ضمن این فعالیت‌ها در سمیناری با عنوان «بهداشت در خطر است» مشارکت کند.
// انتهاى پيام //
18:14 LOCAL TIME 15:14 GMT
0025