استقبال دكتر الزيانى از مدير کل مرکز آمار کشورهاى شوراى همکارى خليج عربى

چهار شنبه 1440/10/9 برابر با 2019/06/12
  • Share on Google+

رياض - 09شوال 1440 هـ برابر با 12 ژوئن 2019 م - واس
دكتر عبداللطيف بن راشد الزيانى دبير كل شوراى همکارى خليج عربى امروز در مقر اين شوراى در رياض مورخ سه شنبه 11 ژوئن 2019 ميلادى از آقاى صابر الحربى مدير كل آمار کشورهاى شوراى همکارى خليج عربى استقبال كرد.
در طى اين ديدار تلاشهاى انجام شده مركز آمار، در چارچوب اقدامات مشترک خليج عربى و دستاوردها و تحقيقاتى كه در زمينه توسعه اقتصادى به دست آمده است، را بررسى كردند.
مدير كل مركز آمار يک نسخه از گزارش سالانه مرکز در سال 2018 ميلادى را تحويل داد، و دبير كل از محتويات گزارش سالانه و فعاليتها و ماموريتهايى كه در چارچوب تحقيقات و دستاوردهاى آمارى در زمينه توسعه اقتصادى و اجتماعى در كشورهاى شوراى همكارى خليج عربى با همكارى مركز آمار ملى در كشورهاى عضو اجراء شده را بررسى كرد، و براى به دست آوردن آمارى مشترک در سال 2020 - 2015 ميلادى برنامه ريزى خواهد شد.
از سوى ديگر دبير كل از تلاشهايى كه اين مركز با رياست آقاى صابر الحربى و همه كارمندان در زمينه كار آمارى مشترک در كشورهاى خليج عربى انجام مى شود ابراز تشكر كرد.
در اين ديدار آقاى عبدالعزيز الناصر مدير کل اطلاعات و برنامه ريزى استراتژيک، و آقاى طلال الانصارى سرپرست كل اداره مراسم ها و رئيس كميته آموزش، و آقاى عبدالله الجربوع مدير فناورى اطلاعات، معاون مدير دفتر عمومى حضور داشتند.
// انتهاي پيام //
18:38 LOCAL TIME 15:38 GMT
0027