خنثى سازى ده ها مين و بمب در پناهگاه شورشيان حوثى در صعده توسط نيروهاى ملى يمن

پنج شنبه 1440/11/8 برابر با 2019/07/11
  • Share on Google+

عدن - 08 ذوالقعده 1440هـ برابر با 11 ژوئيه 2019م - واس
تيم مهندسى تابع گردان نيروى ويژه امروز ده ها مين و بمب كه توسط شورشيان حوثى در شهرستان "باقم" در شمال پناهگاه اصلى آنها در صعده كار گذاشته بودند را خنثى كردند.
بر اساس گزارش خبرگزارى رسمى يمن سرگرد هارون المخلافى فرمانده تيم مهندسى تابع گردان نيروى ويژه گفت: تعداد 430 مين و بمب كه شورشيان حوثى مورد حمايت ايران در مناطق آل صبحان، و آل محاقى، و آل الزماح واقع در شهرستان "باقم" كار گذاشته بودند را به طور كامل خنثى كردند.
وى افزود: اين تيم مهندسى همواره براى حمايت از جان و مال مردم، در هر منطقه اى كه تحت كنترل نيروهاى ملى يمن قرار بگيرد، فورا اقدام به پاکسازى مين ها، و بمب ها و مواد منفجره كار گذاشته مى كند.
// انتهاى پيام //
16:40 LOCAL TIME 13:40 GMT
0015