توزيع بيش از 1200 نسخه دارو تجويز شده در اردوگاه زعترى در طى ماه ژوئن گذشته توسط کلينيک هاى مرکز امداد رسانى ملک سلمان

پنج شنبه 1440/11/8 برابر با 2019/07/11
  • Share on Google+

عمان - 08 ذوالقعده 1440هـ برابر با 11 ژوئيه 2019م - واس
کلينيک هاى مرکز امداد رسانى ملک سلمان در طى ماه ژوئن گذشته در اردوگاه زعترى آوارگان سوريه در اردن بيش از 1200 نسخه دارو تجويز شده ميان بيماران توزيع كرده است.
اين کلينيک ها يكى از مهمترين مكانهاى پزشکى و درمانى در اردوگاه زعترى هستند كه به همه بيماران سورى دارو و درمان ارائه مى دهند، و اين کلينيک ها سعى دارند كه براى هر بيمار مراجع كننده داروى لازم را تهيه بكنند.
قابل ذكر است: اين بيماران در اثر افزايش بيش ار حد دارو و عدم قدرت خريد آنها، از خدمات کلينيک هاى خيرى مرکز امداد رسانى ملک سلمان استفاده مى كنند.
// انتهاى پيام //
17:04 LOCAL TIME 14:04 GMT
0018