درخواست توقف اعدامهاى دسته جمعى به وسيله شورشيان حوثى در يمن توسط يک سازمان عربى حقوق بشر

پنج شنبه 1440/11/8 برابر با 2019/07/11
  • Share on Google+

لندن - 08 ذوالقعده 1440هـ برابر با 11 ژوئيه 2019م - واس
سازمان عربى حقوق بشر كه مقر آن در لندن است در بيانيه امروز خود حكم اعدامهاى دسته جمعى بر عليه 30 نفر از شهروندان يمنى مخالف شورشيان حوثى را محكوم كرد.
اين سازمان عربى حقوق بشر در بيانيه خود اظهار داشت: اين حكمهاى خودسرانه، بر اساس اعترافاتى كه زير شكنجه به دست آمده است صادر شده اند، و از جامعه بين المللى درخواست كرد كه به اين شورشيان حوثى فشار بياورند تا اين حكمهاى خودسرانه را لغو بكنند، و همه و
زندانيان اسير شده را آزاد بكنند، و همچنين افزود: اين حكمها باطل هستند و در صورت اجرايى آنها بر اساس قانون بين المللى قتل عمد محسوب مى شود، و اين دادگاه ها زير فشار شورشيان حوثى حكم صادر مى كنند، و اين حكمها جزء جنايتهاى جديد شورشيان يمن محسوب مى شود.
اين سازمان همچنين بيان كرد: دادگاه جزائى تحت كنترل شورشيان حوثى در صنعاء، در روز هشتم ژوئيه عليه 30 نفر از شهروندان يمنى حكم اعدام صادر كرده است، و ميان آنها دانشجو و استادان دانشگاه و انديشمندان هستند، و آنان سه سال است كه در زندان به سر مى برند، و در طول اين سه سال بسيارى از حقوق آنها پايمال شده است، و بعضى از آنها هنگام بازداشت زير سن قانونى بوده اند.
اين سازمان افزود: حكم اعدام اين 30 نفر ضمن ليست 1200 نفر از اسيران در زندانهاى شورشيان حوثى بوده است، و بر اساس نشست عمان در ماه فوريه گذشته قرار بوده كه آنها را با اسيران شورشيان حوثى تبادل بكنند، اما اين شورشيان حوثى آنها را محاكمه كرده اند، و عليه آنها حكم اعدام صادر كرده اند، اين در صورتى است كه آنها در سال 2016 ميلادى كاملا غير قانونى بازداشت شده بودند، و مدت دو هفته ناپديد بودند، و شش ماه در زندان زير شكنجه جسدى و روحى بوده اند تا از آنها اعتراف بگيرند، و همچنين شورشيان حوثى به منزلهايشان حمله برده اند و پدران و فرزندانشان را براى فشار عليه آنها و گرفتن اعتراف بازداشت كرده بودند.
// انتهاى پيام //
17:40 LOCAL TIME 14:40 GMT
0020