خنثى سازى 965 مين در يمن از طريق پروژه "مسام" در هفته دوم ماه اوت 2019م

سهشنبه 1440/12/12 برابر با 2019/08/13
  • Share on Google+

رياض – 12 ذو الحجة1440، برابر با 13 اوت 2019– واس
پروژه خنثى سازى مين هاى کاشته شده توسط حوثى ها "مسام" که توسط مرکز امدادرسانى و فعاليتهاى انسان دوستانه ملک سلمان اجرا مى شود در هفته دوم ماه اوت 2019م,15 مين ضد نفر و 458 مين ضد خودرو،2 بمب کنار جاده اى و 490 مورد ذخائر غير منفجره را خنثى کرده است.
به اين ترتيب از ابتداى اجراى پروژه "مسام" تاکنون 80,951 مين کاشته شده توسط شبه نظاميان حوثى تابع ايران در زمينها، مدارس، خانه ها و مناطق مسکونى يمن، با همت کارکنان پروژه خنثى شده است.
// انتهاى پيام //
17:08 LOCAL TIME 14:08 GMT
0011