توزيع1,000 سبد غذايى در مناطق آسيب ديده شهرستان خوخه استان حديد توسط مركز امداد رسانى ملك سلمان

سهشنبه 1440/12/12 برابر با 2019/08/13
  • Share on Google+

حديده – 12 ذو الحجة1440، برابر با 13 اوت 2019– واس
مركز امداد رسانى وفعاليت هاى بشردوستانه ملك سلمان، ديروز 1,000 سبد غذايى به وزن 74 تن را در مناطق آسيب ديده شهرستان خوخه استان حديده توزيع كرد.
اين کمک ها در چارچوب پروژه هاى انسانى کشورمان براى رسيدگى به نيازهاى شهروندان يمنى صورت مى گيرد.
// انتهاى پيام //
17:23 LOCAL TIME 14:23 GMT
0014