اولين گروه حجاج پس از ادای فریضه حج با بدرقه پلیس گذرنامه، فرودگاه امیر محمد در مدینه منوره را ترک نمودند

روز شنبه 1440/12/16 برابر با 2019/08/17
  • Share on Google+

مدینه منوره - 16 ذوالحجه 1440هـ، برابر با 17 اوت 2019م - واس
اولین گروه حجاج بیت الله الحرام، پس انجام فریضه حج، در حالیکه از سوی پلیس اداره گذرنامه بدرقه می شدند، فرودگاه بین المللی امیر محمد در مدینه منوره را به مقصد کشورهای شان ترک نمودند.
مدیر پلیس گذرنامه در فرودگاه بین المللی امیر محمد و سرتيپ فواز الفقیر فرمانده نیروی امنیتی حج در این فرودگاه و جمعی از کارمندان اداره گذرنامه با تقدیم دسته های گل و خرما تبریک گویان حجاج را بدرقه نمودند.
سرتیپ بدر المطیری مدیر اداره پلیس گذرنامه در منطقه مدینه منوره، تاکید کرد شعبه پلیس گذرنامه در فرودگاه بین المللی امیر محمد تمامی ظرفیت های خود را به خاطر پایان دادن هرچه سریع امور اداری متعلق به خروج حجاج، بکار بسته و نیروی کاری این اداره وظایف خود را با استفاده از فناوری های نوین با دقت انجام دهند.
// انتهای پیام //
16:15 LOCAL TIME 13:15 GMT
0003