نگرانی شدید اتحادیه اروپا از نصب سانتریفیوژهای جدید ایران

چهار شنبه 1441/1/12 برابر با 2019/09/11
  • Share on Google+

بروکسل - 12 محرم 1441هـ، برابر با 11 سپتامبر 2019م - واس
خانم مایا کوچیانچیچ سخنگوی امور خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل، نصب سانتریفیوژهای جدید از سوی رژیم ایران را اقدامی بسیار نگران کننده توصیف کرد.
وی ضمن "ناسازگار" خواندن این اقدام ایران با توافق هسته ای سال 2015، هشدار داد که این اقدام ممکن است توانایی تهران برای غنی سازی را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
مایا کوچیانچیچ، با اشاره به معامله سال 2015، بیان داشت که این اقدام ایران کاهشی جدیدی در تعهدات ایران شمرده می شود.
ایران اعلام کرد که اقدام به نصب سانتریفیوژهای پیشرفته کرده است، تهران با این اقدام خود عملا محدودیت‌هایی اِعمال شده در زمینه میزان غنی سازی اورانیوم و کل ذخایر اورانیوم غنی شده در چارچوب برنامه کاری مشترک را نقض کرده است.
سخنگوی امور خارجی اتحادیه اروپا، ایران را به معکوس سازی کلیه فعالیت های كه ناسازگار با تعهدات توافق هسته ای، و عدم اتخاذ تدابیر اضافی كه به تضعیف حفظ و اجرای كامل توافق منجر شود، فرا خواند.
// انتهای پیام //
11:57 LOCAL TIME 08:57 GMT
0004