مشاركت كشورمان در نمايشگاه ارتباطات جهانى "تيلكوم" 2019 م در بوداپست

چهار شنبه 1441/1/12 برابر با 2019/09/11
  • Share on Google+

رياض - 12 محرم 1441هـ، برابر با 11 سپتامبر 2019م - واس
كشورمان در نمايشگاه ارتباطات جهانى "تليكوم" 2019 م كه در بوداپست پايتخت مجارستان برگزار مى شود شركت مى كند، اين نمايشگاه دولت ها و نهادها و شركت هاى كوچک و متوسط در زمينه تكنولوژى را در يک مكان جمع آورى مى كند، و در آن دانشمندان راهكارهاى مبتكرانه و تبادل دانش و علوم و نوآورى هاى را بررسى مى كنند.
دكتر عبدالعزيز بن سالم الرويس مدير کميسيون ارتباطات و فناورى اطلاعات در طى سخانى در مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه، از دولت مجارستان به خاطر برگزاى اين نمايشگاه برجسته، و استقبال بسيار خوب از شركت كنندگان تشكر و قدردانى كرد.
وى با اشاره به همگام بودن كشورمان با اين فناورى ها از طريق چشم انداز 2030 ميلادى كه درهاى آينده را بر روى شهروندانش گشوده است، و فضايى بسيار مناسبى براى پيشرفت و ابتكار با استفاده او مكانت عالى اقتصادى و جغرافى و سياسى كشورمان به وجود آورده است، و همچنين اطمينان بخش هاى اقتصادى در جهان نسبت به پايدار بودن اقتصاد سعودى، و با توجه به دست آورد هاى مشاركت هاى اقتصادى با نهادهاى بزرگ اقتصادى و تكنولوژى جهان راه را براى توسعه و پيشرفت كشورمان و شهروندانش هموار كرده است.
وى در مورد علاقه روزافزون اقتصاد عربستان و تمرکز آن بر اقتصاد ديجيتالى و سرمايه گذارى هاى هوشمند كه جزء برجسته ترين مؤلفه هاى اصلى پروژه هاى جديد كشورمان است، توضيحاتى ارائه داد.
// انتهاى پيام //
14:28 LOCAL TIME 11:28 GMT
0009