كشورمان بر حمايت كامل خود از کميسارياى عالى حقوق بشر تأكيد مى كند

چهار شنبه 1441/1/12 برابر با 2019/09/11
  • Share on Google+

جنيف - 12 محرم 1441هـ، برابر با 11 سپتامبر 2019م - واس
دكتر عبد العزيز الواصل نماينده دائم كشورمان در سازمان ملل متحد در طى سخنانى در شوراى حقوق بشر تأكيد كرد: از فعاليت هاى کميسارياى عالى حقوق بشر پشتيبانى كامل خواهد كرد، و حريصانه دنبال همكارى نزديک با دفتر کميسارياى عالى حقوق بشر و تقويت و حمايت از حقوق بشر است، و در راه به روز رسانى سيستم ها و قوانين ملى است كه همسو با شرايط محلى و بين المللى باشد.
دكتر الواصل توضيح داد: كشورمان آنچه كه کميسارياى عالى حقوق بشر در مورد تغييرات آب و هوايى و نگرانى در باره آن ذکر کرده موافق است، و كشورمان هر آنچه كه به كاهش اين تغييرات كمک مى كند آن را مورد حمايت قرار مى دهد، و در اين راه كشورمان با تلاش هاى بين المللى ارائه شده در اين زمينه همگام شده است، و مهمترين آنها: پيوستن به کنوانسيون پاريس در مورد تغييرات آب و هوا و پروتکل کويتو است.
اما در مورد موضوع فلسطين: دكتر الواصل عمليات نابود كردن و هجرت دادن اجبارى، و توسعه غير قانونى و مخالف با قوانين بين المللى در ساخت شهرک هاى يهودى نشين در كرانه باخترى و رود اردن و قدس شرقى كه نيروهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى بر ضد شهروندان فلسطينى انجام مى دهند را به شدت محكوم كرد، وى همچين: افزايش حملات شهرک نشينان يهودى بر ضد فلسطينيان، و سكوت رژيم اشغالگر صهيونيستى و محاكمه نكردن مجرمان را به شدت محكوم كرد.
در مورد وضعيت نگران كننده ميانمار و گزارش کميسارياى عالى حقوق بشر در اين زمينه دكتر الواصل بيان كرد: به شدت نگران وضعيت حقوق بشر و كشمكش هاى داخلى ميان نيروهاى اراكان و نيروهاى دولتى است كه باعث موج جديدى از نقض حقوق بشر عليه اقليت مسلمان روهينگيا مى شود، و بر بازگشت پناهندگان تأثير مى گذارد.
// انتهاى پيام //
17:13 LOCAL TIME 14:13 GMT
0013