توزيع 750 سبد غذايى ميان پناهجويان يمنى در استان ابخ جیبوتی توسط مركز امداد رسانى ملك سلمان

چهار شنبه 1441/1/12 برابر با 2019/09/11
  • Share on Google+

رياض - 12 محرم 1441هـ، برابر با 11 سپتامبر 2019م - واس
مركز امداد رسانى وفعاليت هاى بشردوستانه ملك سلمان، ديروز 750 سبد غذايى را ميان پناهجويان يمنى در استان ابخ جیبوتی توزيع كرد.
اين کمک ها در چارچوب پروژه هاى انسانى کشورمان براى رسيدگى به نيازهاى شهروندان يمنى صورت مى گيرد.
// انتهاى پيام //
17:34 LOCAL TIME 14:34 GMT
0015