تاکید عربستان سعودی بر تلاش برای ترویج فرهنگ صلح و تسامح و گفتگو

یکشنبه 1441/1/16 برابر با 2019/09/15
  • Share on Google+

نیویورک - 16 محرم 1441هـ برابر با 15 سپتامبر 2019م - واس
پادشاهی عربستان سعودی بر اهتمام و تلاش خود برای ترویج فرهنگ صلح و تسامح و گفتگو تاکید کرد.
این مطلب در سخنرانی دکتر خالد منزلاوی، نائب نماینده دائمی عربستان سعودی در سازمان ملل در جریان همایش بلندپایه مربوط به فرهنگ صلح در نیویورک مطرح شد.
دکتر منزلاوی اظهار داشت: عربستان سعودی همیشه عادت داشته با تلاش و فعالیت عملی بر تعهد خود به مبادی و اصول وارده در در میثاق سازمان ملل تاکید نماید، و شاید بزرگترین شاهد بر این مدعا چشم انداز سعودی 2030 باشد که بر تقویت توان ملی و مشارکت همه گروههای جامعه در توسعه متمرکز شده است.
وی افزود: همچنین می توانم به برنامه های عربستان سعودی در زمینه مبارزه با تروریسم و خشونت و ترویج تسامح و گفتگوی ادیان اشاره کنم، که در سطح کشوری برنامه های مختلف و گسترده ای برای مبارزه با افراط گرایی اجرا شده، و از جمله آنها تاسیس مرکز جهانی مبارزه با فکر افراطی (اعتدال) است، و در عین حال پادشاهی سعودی تلاش می کند با اجرای برنامه های مختلف میان پیروان ادیان و مذاهب ارتباط و همدلی ایجاد کند، که از جمله این برنامه های مرکز گفتگوی ملی ملک عبدالعزیز و مرکز جهانی گفتگوی ادیان و فرهنگهای ملک عبدالله است.
دکتر منزلاوی به نقش محوری عربستان سعودی در مصالحه تاریخی اتیوپی و اریتره، و همچنین مصالحه جیبوتی و اریتره اشاره کرد که به قطع رابطه 10 ساله این کشورها پایان داد.
// انتهای پیام //
15:02 LOCAL TIME 12:02 GMT
0011