محكوم كردن حمله تخريبى به تأسيسات شركت آرامكو توسط استراليا

پنج شنبه 1441/1/20 برابر با 2019/09/19
  • Share on Google+

استراليا امروز حملات تخريبى به دو واحد از تأسيسات نفتى شركت آرامكو را به شدت محكوم كرد.
خانم ماريس پين وزير امور خارجه استراليا در سخنرانانى در مجلس سناى فدرالى استراليا در كانبرا پايتخت اين كشور تأكيد كرد: اين حملات غير قابل قبول است، و قوانين بين المللى را نقض مى كند، و تهديدى براى امنيت انرژى جهانى است، و باعث بى ثبات در اقتصاد جهانى مى شود، و بر شهروندان اثر مى گذارد، و تهديدى واقعى براى ثبات منطقه اى و جهان به شمار مى رود.
// انتهاى پيام //
19:04 LOCAL TIME 16:04 GMT
0028