وصول هديه ى كشورمان به جيبوتى كه شامل كتاب هاى مدرسه اى است

پنج شنبه 1441/1/20 برابر با 2019/09/19
  • Share on Google+

رياض - 20 محرم 1441هـ برابر با 19 سپتامبر 2019م - واس
مسئولان آموزشى در جمهورى جيبوتى همراه با دانش آموزان و اولياء امور، وصول هديه خادم حرمين شريفين ملک سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- كه شامل كتاب هاى مدرسه اى مدارس غيرانتفاعى عربى است را جشن گرفتند، در اين مراسم نمايندگان وزارت آموزش ملى و آموزش حرفه اى و مسئولان سفارت كشورمان در جيبوتى حضور داشتند.
حمايت كشورمان در بخش آموزش به جيبوتى به خاطر روابط برادرانه و دوستانه مستحكم ميان اين دو كشور است، و همچنين براى اجرايى توافقنامه هاى آموزشى مشترک است.
رئيس بخش آموزش غيرانتفاعى جمهورى جيبوتى از عبدالعزيز المطر سفير خادم حرمين شريفين، و همه كسانى كه در اين كار سهيم بوده اند، براى وصول اين كمک هاى برادرانه كه نشاندهنده عمق روابط ميان هر دو كشور است تشكر و قدردانى كرد.
چاپ اين كتاب هاى مدرسه اى به وسيله بخش هاى معينى در وزارت آموزش انجام گرفته است كه يک كميته سرپرستى چاپ كتاب هاى مدرسه اى در دفتر معاون آموزش به نمايندگى از اداره كل ارزيابى و پذيرش، و معاونت برنامه هاى آموزشى به نمايندگى از ادراه كل مدارس سعودى در خارج از كشور، و معاونت خدمات مشترک به نمايندگى از ادراه كل انبارها، به اضافه همكارى ميان كميته هماهنگى هر دو كشور مسئوليت اين كار را بر عهده داشته اند.
// انتهاى پيام //
19:28 LOCAL TIME 16:28 GMT
0029