توزيع بسته هاى غذايى در ميان آسيب ديدگان سيل در استانهاى حضرموت و لحج توسط مرکز ملک سلمان

چهار شنبه 1441/2/10 برابر با 2019/10/09
  • Share on Google+

حضرموت - 10 صفر 1441هـ برابر با 09 اكتبر 2019م - واس
مرکز امدادرسانى و فعاليتهاى انسان دوستانه ملک سلمان، امروز 774 بسته هاى غذايى را ميان 4644 نفر از آسيب ديدگان سيل ها در شهرك الحبر در استان حضرموت و شهرك تبن در استان لحج يمن توزيع کرد.
اين کمکها در چارچوب پشتيبانى مستمر عربستان سعودى به نيازمندان انجام مى شود.
// انتهاى پيام //
14:25 LOCAL TIME 11:25 GMT
0009