وزير حقوق بشر يمن با کنگره آمريكا وضعيت حقوق بشر را در يمن بررسى مى كند

چهار شنبه 1441/2/10 برابر با 2019/10/09
  • Share on Google+

ژنو - 10 صفر 1441هـ برابر با 09 اكتبر 2019م - واس
آقاى محمد عسكر وزير حقوق بشر يمن امروز در واشنگتن همراه با تعدادى از مشاوران عالى رتبه و قانون گذاران کنگره آمريكا وضعيت حقوق بشر در يمن، بعد از بروز شورشيان تروريست حوثى مورد حمايت ايران در ماه سپتامبر 2014 ميلادى، و بحرانى شدن وضعيت حقوق بشر در يمن را مورد بحث و بررسى قرار دادند.
وى در طى ديدارش با نماينده ولايت هاى: نيوجرسى "کريس اسميت"، و کاليفرنيا "تد ليو"، و تگزاس "کالين آلرد"، و فلوريدا "برايان مست"، و ويرجينيا "آندريو کالريس"، و سناتور آمريکايى از ولايت مريلند "بن کاردين"، جنايت هاى بزرگ شورشيان تروريست حوثى بر ضد ملت يمن كه به حد جنايت هاى جنگى مى رسند را مورد بررسى قرار دادند.
اين مسئول يمنى به جنايت هاى شورشيان تروريست حوثى در حق زنان و كودكان و ربودن و بازداشت كردن آنان، و كشتن مخالفان، و كاشتن بيش از يک ميليون مين به صورت پراگنده در همه مناطق يمن كه باعث كشته شدن و معلوليت بسيارى از غيرنظاميان شده است اشاره كرد، و بيان كرد: شورشيان تروريست حوثى مورد حمايت ايران به صورت برنامه ريزى شده به نابود كردن بخش آموزش پرداخته اند، و كودكان را در بخش نظامى مورد سوء استفاده قرار داده اند، و از بحران اقتصادى و انسانى گسترده در يمن بخصوص در مناطق تحت كنترل خود سوء استفاده كرده اند.
وى در طى اين ديدار تأكيد كرد كه اين اعمال و تجاوزگرى هاى گسترده شورشيان تروريست حوثى در حق كودكان و زنان بخصوص به كارگيرهاى آنها در جنگ به عنوان نيروى نظامى، باعث در هم پاشيده شدن ساختار جامعه يمنى شده است، و تهديدى براى ايجاد نسلى خواهد بود كه غير از كشتار فرهنگ ديگرى را نمى شناسند، وى در اين ديدار از کنگره امريكا خواستار محكوم كردن اين جرائم شورشيان تروريست حوثى شد، و همچنين خواستار تصويب دو قطعنامه شد كه نماينده کنگره "ويل هارد"، و سناتور "تام کتون" تقديم کنگره خواهند كرد، و در آنها جنايت هاى ضد بشريت شورشيان تروريست حوثى و علاقه آنان به ايران را محكوم خواهند كرد.
از سوى ديگر مشاوران و اعضايى کنگره آمريكا حمايت همه جانبه خود را براى دسترسى به صلح و آرامش در يمن و پايان جنگ و بحران انسانى اعلام كردند.
// انتهاى پيام //
16:23 LOCAL TIME 13:23 GMT
0014