ديدار الجبير با سفير آمريكا در كشورمان

چهار شنبه 1441/2/10 برابر با 2019/10/09
  • Share on Google+

رياض - 10 صفر 1441هـ برابر با 09 اكتبر 2019م - واس
استاد عادل بن احمد الجبير وزير مشاور دولت در امور خارجه و عضو شوراى وزيران امروز در دفتر خود در رياض با آقاى جون ابي زيد سفير آمريکا در كشورمان ديدار كرد.
در اين ديدار روابط ميان عربستان سعودى و ايالات متحده آمريکا و مسايل مورد توجه مشترك مورد بررسى قرار گرفت.
// انتهاى پيام //
16:35 LOCAL TIME 13:35 GMT
0015