برگزاری جلسات تیم عربی امور استانداردسازی به ریاست عربستان سعودی

چهار شنبه 1441/2/10 برابر با 2019/10/09
  • Share on Google+

ریاض - 10 صفر 1441هـ برابر با 09 اکتبر 2019م - واس
سازمان ارتباطات و فنآوری داده کشورمان میزبان فعالیتهای تیم عربی امور استانداردسازی بود.
اجلاس تیم عربی استانداردسازی با مدیریت دبیرخانه کل اتحادیه عرب و با هدف گفتگو و تبادل نظر و آماده سازی برای فعالیتهای مجمع جهانی استانداردسازی برگزار می شود.
در این اجلاس مهمترین نتایج جلسه گذشته و مهمترین نتایج شورای اتحادیه بین المللی ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته، گزارشی در مورد چشم انداز بخش استانداردسازی ارتباطات برای دوره 2021-2024 و بررسی بازسازی ساختار گروههای پژوهشی در بخش استانداردسازی اتحادیه ارائه گردید.
در جریان این اجلاس که به مدت سه روز برگزار شد تیم منطقه عربی تابع کمیته پژوهشی شماره 20 اتحادیه بین المللی ارتباطات به ریاست عربستان سعودی به بررسی موضوعات مختلف مربوط به فعالیتهای کمیته ویژه فنآوری اینترنت اشیاء و شهرهای هوشمند پرداخت.
// انتهای پیام //
16:42 LOCAL TIME 13:42 GMT
0016