ديدار سفير كشورمان در نيجر با رئیس ستاد کل نیروهای در اين كشور

چهار شنبه 1441/2/10 برابر با 2019/10/09
  • Share on Google+

نيامى - 10 صفر 1441هـ برابر با 09 اکتبر 2019م - واس
آقاى تركي بن ناجي العلى سفير خادم حرمين شريفين در نيجر امروز در شهر نيامى پايتخت جمهورى نيجر با سبهبد اول احمد محمد رئيس ستاد كل نيروهاى در اين كشور ديدار كرد.
در اين ديدار روابط ميان دوكشور و مسايل مورد توجه مشترك و همکاری نظامی مورد بررسى قرار گرفت.
// انتهاى پيام //
17:01 LOCAL TIME 14:01 GMT
0019