ادامۀ رزمایش مشترک دریایی "جسر 20" و "امواج 4"

چهار شنبه 1441/2/10 برابر با 2019/10/09
  • Share on Google+

جبیل - 10 صفر 1441هـ، برابر با 09 اکتبر 2019م – واس
رزمایش دریایی مشترک "جسر 20" و "امواج 4" كه به صورت هم زمان روز یکشنبه با مشارکت نیروی دریایی شاهنشاهی سعودی، نيروی هوایی و دفاع هوایي سعودی، و نیروی دریایی سلطنتی بحرین در آبهای خلیج عربی آغاز شد، همچنان ادامه دارد.
هدف از این رزمایش، مقابله با عملیات تروریستی علیه تاسیسات نفتی و حفاظت آبهای اقلیمی خلیج عربی و تقویت همکاری و هماهنگی بین بخش های مختلف نیروهای مسلح، عنوان شده است.
سرتیپ ابراهیم محمد البلوی، فرمانده رزمایش گفت: نیروهای شرکت کننده در این رزمایش تعدادی از تمرینات از قبیل تمرین دو جانبۀ تفنگداران دریایی را اجرا نمودند که بر کنترل ایست های بازرسی، حمله به مناطق ساختمانی، محافظت از کاروان ها هنگام عبور از مناطق ساختمانی، و راه های محاصره و آموزش جنگ در مناطق ساختمانی، تمرکز داشت.
همچنین، در این رزمایش تمرینات دوجانبۀ نیروهای ویژه که فرضیه های شناسایی سواحل، یورش به اهداف ساحلی و پاکسازی سکوی نفتی دریایی از وجود دشمن را در بر می گرفت، اجرا شد.
کما اینکه یگان های نیروهای شرکت کننده، تمرینات تیراندازی با گلوله واقعی، عملیات جستجو و نجات، فرود دریایی، بازرسی کشتی های مشکوک، و آموزش حمله به پهپاد و قایق های تندرو را اجرا نمودند.
// انتهای پیام //
17:24 LOCAL TIME 14:24 GMT
0021