تيم پزشکان داوطلب مرکز امداد رسانى ملک سلمان، معاينات اوليه را بر روى بيماران در شهر "ابادان" نيجريه انجام مى دهد

چهار شنبه 1441/2/10 برابر با 2019/10/09
  • Share on Google+

ابادان - 10 صفر 1441هـ برابر با 09 اكتبر 2019م - واس
تيم پزشکان داوطلب مرکز امداد رسانى ملک سلمان امروز معاينات اوليه را بر روى صدها بيمار در بيمارستان "آدى اويو" در شهر "ابادان" پايتخت ايالت "اويو" نيجريه انجام داده است.
اين بيمارستان در صبح امروز شاهد تجمع بسيارى از بيماران بود تا بتوانند از خدمات ارائه شده تيم پزشکان داوطلب مرکز امداد رسانى ملک سلمان كه با همكارى "مؤسسه جهانى بصر خيريه" در طى روزهاى 5 تا 19 اكتبر ماه جارى در اين كشور فعاليت مى كنند بهرمند شوند.
دكتر حسام الغامدى كه در بخش بينايى همراه با اين تيم فعاليت مى كند توضيح داد: اين كمپين مجهز به دستگاهاى پيشترفته اى است كه مى تواند به سرعت انجام خدمات درمانى كمک كند، يكى از اين دستگاهاى پيشترفته: دستگاه ويکو، وسيله اى مدرن براى از بين بردن آب سفيد چشم از طريق به كار گرفتن امواج فوق صوتى است، و در اين روش جديد جراح مجبور نيست بيش از 2 ميلى متر چشم را باز کند، و اين باعث مى شود که جراحى نيازى به بخيه نداشته باشد، به اضافه كاهش ميزان عوارض بعد از عمل در اين روش بسيار پايين تر از روش هاى قديمى است.
وى افزود: تيم پزشکان داوطلب مرکز امداد رسانى ملک سلمان توانسته است بر روى اكثر بيمارانى كه از مناطق مختلفى در نيجريه آمده اند معاينات اوليه را انجام دهد، بطوريكه در روز آغاز اين كمپين 4,500 نفر معاينه شده اند، و معاينه اين تعداد از بيماران در ناحيه چشم در دستور كار اين تيم نبوده است.
// انتهاى پيام //
19:39 LOCAL TIME 16:39 GMT
0032