محكوم كردن حمله تروريستى به مسجدى در بورکينا فاسو توسط سازمان همكارى اسلامى

یکشنبه 1441/2/14 برابر با 2019/10/13
  • Share on Google+

جده - 14 صفر 1441هـ برابر با 13 اكتبر 2019م - واس
سازمان همكارى اسلامى حمله تروريستى مسلحانه روز گذشته به مسجدى در منطقه سالموسى واقع در شمال بورکينا فاسو را محكوم كرد، در اين حمله 16 نفر كشته و 2 نفر ديگر بشدت زخمى شدند.
دكتر يوسف بن احمد العثيمين دبير كل سازمان همكارى اسلامى به خانواده هاى قربانيان و دولت بورکينا فاسو تسليت گفت، و براى مجروحان طلب بهبود كرد.
وى تأكيد كرد: سازمان همكارى اسلامى همبستگى كامل خود را با اتخاذ هرگونه اجراءات بر عليه تروريستان و افراط گرايان توسط دولت بورکينا فاسو و كشورهاى منطقه ساحلى اعلام مى دارد.
وى همچنين موضعگيرى ثابت سازمان همكارى اسلامى را در محكوم كردن انواع و اشكال تروريسم و افراط گرايى در جهان اعلام كرد.
// انتهاي پيام //
16:11 LOCAL TIME 13:11 GMT
0016