ديدار الجبير با سفير چين در كشورمان

یکشنبه 1441/2/14 برابر با 2019/10/13
  • Share on Google+

رياض 14 صفر 1441 هـ‌ق برابر با 13 اکتبر 2019م واس
استاد عادل بن احمد الجبير وزير مشاور دولت در امور خارجه و عضو شوراى وزيران امروز در دفتر خود در رياض با آقاى چن وى چينگ سفير چين در كشورمان ديدار كرد.
در اين ديدار روابط ميان دو كشور و مسايل مورد توجه مشترك مورد بررسى قرار گرفت.
// انتهاى پيام //
18:07 LOCAL TIME 15:07 GMT
0024