پارلمان عرب در نشست اتحاديه بين پارلمانى در صربستان شرکت مى کند

یکشنبه 1441/2/14 برابر با 2019/10/13
  • Share on Google+

قاهره - 14 صفر 1441هـ، برابر با 13 اکتبر 2019م - واس
پارلمان عرب در يک هيئت عالى رتبه به رياست دكتر مشعل بن فهم السلمى در صدو چهل و يكمين دوره نشست اتحاديه بين پارلمانى كه تحت عنوان: "نقش ها و سازوکارهاى پارلمان و سهم همکارى هاى منطقه اى در ارتقاء قوانين بين المللى" فردا دوشنبه در بلگراد پايتخت صربستان برگزار مى شود، شركت خواهد كرد.
در طى اين نشست دكتر السلمى رئيس پارلمان عرب سخنانى ايراد خواهند كرد، و در آن تأكيد خواهد كرد: بزرگترين چالشى كه امنيت و ثبات جهان عرب را تهديد مى كند ادامه اشغالگرى هاى رژيم اشغالگر صهيونيستى در سرزمين هاى فلسطينى است، و همچنين آنچه كه منطقه خليج عربى شاهد تشديد خطرناک و بى سابقه اى در هدف قرار دادن کشتى ها و تأسيسات نفتى در عربستان سعودى به منظور ايجاد اختلال در عرضه انرژى جهانى و تأثير آن بر قيمت هاى جهانى نفت است، و جاه طلبى کشورهاى منطقه ى براى گسترش نفوذ در جهان عرب و دخالت در امور داخلى آنها مى باشد.
وى در سخنانان خود در مقابل روساى جمهور و نمايندگان پارلمان هاى جهان خواستار تلاش واقعى و جدى براى دستيابى به يک چشم انداز پارلمانى خواهد شد که در آن صلح پايدار و حمايت از آن و تعهد بستن به قوانين بين المللى وجود داشته باشد.
// انتهاى پيام //
18:16 LOCAL TIME 15:16 GMT
0025