بنياد بين المللى قدس بخشى از تلاش هاى رژيم اشغالگر صهيونيستى براى تحميل تغييرات گسترده در مسجد الاقصى را آشکار مى كند

یکشنبه 1441/2/14 برابر با 2019/10/13
  • Share on Google+

بيروت - 14 صفر 1441هـ، برابر با 13 اکتبر 2019م - واس
بنياد بين المللى قدس امروز بخشى از تلاش هاى رژيم اشغالگر صهيونيستى براى تحميل تغييرات گسترده در مسجد الاقصى را آشکار مى كند.
اين بنياد در بيانيه امروز خود تأكيد كرد: مسجد الاقصى در معرض بدترين تجاوزات رژيم اشغالگر صهيونيستى در چند دهه اخير قرار دارد، اين بنياد خاطرنشان کرد: پليس رژيم اشغالگر صهيونيستى از نگه داشتن نگهبانان مسجد الاقصى در اداره اوقاف اسلامى در قدس اشغالى، و در نزديکى گروه هاى شهرک نشينان يهودى که هميشه سعى در حمله به مسجد الاقصى را دارند، جلوگيرى به عمل مى آورد، و اجرايى اين برنامه ها به هدف تمكين شهرک نشينان يهودى براى استفاده خصوصى از مسجد الاقصى است، و همچنين به هدف تسهيل حمله و هتک حرمت و اجرايى آيين هاى تلمودى و تجاوز به اين مكان مقدس مى باشد.
اين بنياد كه دفتر آن در بيروت است توضيح داد: نگهبانان مسجد الاقصى در هفته هاى گذشته چندين برنامه افراط گرايان رژيم اشغالگر صهيونيستى براى وارد كردن مواد آتش زا، و اسلحه، و مواد منفجره به داخل مسجد الاقصى را آشكار كردند، به همين خاطر اين بنياد نگرانى عميق خود را در تعطيلى كار نگهبانان مسجد الاقصى يا جزئى از كار آنها را ابراز مى دارد.
// انتهاى پيام //
19:47 LOCAL TIME 16:47 GMT
0027