ديدار سفير كشورمان در الجزاير با كاردار سفارت عراق در اين كشور

جمعه 1441/2/19 برابر با 2019/10/18
  • Share on Google+

رياض - 19 صفر 1441هـ برابر با 18 اكتبر 2019م - واس
استاد خالد بن فيصل السحلي سفر خادم حرمين شريفين در ترکمنستان امروز در دفتر خود با آقاى حسن عبدالله العضب سفير امارات متحده عربى در اين كشور ديدار كرد.
در طى اين ديدار روابط ميان دو كشور در كشور ميزبان مورد بررسى قرار گرفت.
//انتهاى پيام//
13:40 LOCAL TIME 10:40 GMT
0004