تاکید عربستان سعودی بر تحکیم رویکرد اعتدال واحترام به حقوق وعدالت، و جلوگیری از نفرت پراکنی و مبارزه با افراط گرایی

جمعه 1441/2/19 برابر با 2019/10/18
  • Share on Google+

نیویورک - 19 صفر 1441هـ، برابر با 18 اکتبر 2019م - واس
عربستان سعودی بر تقویت رویکرد اعتدال، احترام به حقوق و عدالت، منع نفرت پراکنی، و مبارزه علیه افراط گرایی از طریق رسانه های خود، تاکید کرد.
این موضوع را ابراهیم الترکی عضو نمایندگی دایمی کشورمان در سازمان ملل متحد، در خلال جلسه کمیته مسایل سیاسی ویژه هنگام مناقشه ماده متعلق به رسانه ها، بیان نمود.
الترکی توضیح داد که عربستان سعودی نسبت به اهمیت رسانه ها و نقش مهم و محوری آن در ترسیخ مفاهیم چون، همزیستی میان ملت ها، تحکیم روابط میان آنها و تقویت حقوق بشر، اعتقاد دارد.
وی خاطر نشان کرد که دولت عربستان سعودی از طریق رسانه های خود در راستای بیان رسالت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کار می کند، و تلاش دارد با ارائه تصویر واقعی از جامعه سعودی به تمامی ملل جهان این موضوع را به آنان برساند که شهروندان سعودی دیگر پذیر بوده و علاقمند گفت و گو با فرهنگ های اند.
الترکی همچنین، به تلاش های کشورمان در مقابله با این خطر اشاره نموده بیان داشت که عربستان سعودی با استفاده از شیوه های جامع و هماهنگ و از طریق برگزاری برنامه ها و مراکز و موسسه های مختلف علیه ریشه های افراطیت و تروریسم به جنگ فکری پرداخته و مصونیت فکری را تقویت می کند. وی در این راستا به مرکز جهانی مبارزه با فکر افراطی "اعتدال" که برای مقابله با افراطیت و جلوگیری از آن به رصد اندیشه های افراطی در شبکه های اجتماعی و اینترنت می پردازد، اشاره نمود.
// انتهای پیام //
15:48 LOCAL TIME 12:48 GMT
0005