تحویل نسخه های از قرآن کریم توسط کشورمان به جمهوری سودان جنوبی

روز شنبه 1441/2/20 برابر با 2019/10/19
  • Share on Google+

خارطوم - 20 صفر 1441هـ، برابر با 19 اکتبر 2019م - واس
علی بن حسن جعفر سفیر کشورمان در سودان و سفیر غیر مقیم در جمهوری سودان جنوبی، دو روز قبل، هنگام بازدید از مقر دبیرخانۀ عمومی شورای اسلامی سودان جنوبی در شهر "جوبا"، نسخه های از مصحف شریف را به این نهاد اسلامی، تحویل داد.
شورای اسلامی سودان جنوبی، هدایای قرآنی کشورمان را در بین 9 مرکز حفظ قرآن کریم در مساجد مرکزی جنوب سودان، توزیع کرد.
شیخ جمعه سعید علی مشاور رئیس جمهوری سودان جنوبی در امور متعلق به اسلام، در دیدار با علی بن حسن جعفر، از تلاش های کشورمان در زمینه کمک رسانی و پشتیبانی از آموزش های دینی، قدردانی کرد.
// انتهای پیام //
15:27 LOCAL TIME 12:27 GMT
0004