ادامه توزيع لوازم مدرسه ميان دانش آموزان سورى در اردن توسط مرکز امداد رسانى ملک سلمان

یکشنبه 1441/2/21 برابر با 2019/10/20
  • Share on Google+

عمان - 21 صفر 1441هـ برابر با 20 اكتبر 2019م - واس
مرکز امداد رسانى ملک سلمان ديروز لوازم مدرسه را ميان 1240 از دانش آموزان سورى پناهجو در اردوگاه زعترى اردن توزيع كرد.
اين کمک‌ها در چارچوب خدمات مرکز امداد رسانى ملک سلمان به شهروندان سورى براى کاستن از رنج‌هاى آنان ارائه مى ‌شود.
// انتهاى پيام //
11:12 LOCAL TIME 08:12 GMT
0004