استقبال حاكم راس الخيمه با سفير كشورمان در امارات

یکشنبه 1441/2/21 برابر با 2019/10/20
  • Share on Google+

راس الخيمه - 21 صفر 1441هـ برابر با 20 اکتبر 2019م - واس
شيخ سعود بن صقر القاسمى عضو شوراى عالى امارات متحده عربى و حاکم راس الخيمه ديشب از استاد تركى بن عبدالله الدخيل سفير خادم حرمين شريفين در دولت امارات متحده عربى استقبال كرد.
استاد الدخيل سلام و احترام خادم حرمين شريفين ملک سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و شاهزاده وليعهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نايب رئيس شوراى وزيران و زير دفاع - حفظهما الله - را به شيخ سعود بن صقر القاسمى حاكم راس الخيمه رساند.
حاكم راس الخيمه به توسعه هاى كشورمان در همه زمينه هاى اقتصادى و مالى و اجتماعى اشاره كرد.
در طى اين ديدار روابط برادرانه ميان هر دو كشور و راه هاى توسعه آنها در همه زمينه هاى بررسى شد.
در اين ديدار شيخ احمد بن صقر القاسمى، و شيخ احمد بن سعود القاسمى، و شيخ خالد بن سعود القاسمى، و شيخ صقر بن سعود القاسمى، و عبدالعزيز الزعابى، و محمد على النعيمى، حضور داشتند، و از جانب كشورمان استاد صلاح الهطلانى نيز حضور داشت.
// انتهاى پيام //
15:47 LOCAL TIME 12:47 GMT
0013