کميته هاى ملى فلسطين در لبنان خواستار حمايت بين المللى از مسئله زندانيان و بازداشت شدگان فلسطينى در زندانهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى هستند

یکشنبه 1441/2/21 برابر با 2019/10/20
  • Share on Google+

بيروت - 21 صفر 1441هـ برابر با 20 اکتبر 2019م - واس
کميته هاى ملى فلسطين وابسته به سازمان آزاديبخش فلسطين در لبنان خواستار حمايت بين المللى از مسئله زندانيان و بازداشت شدگان فلسطينى در زندانهاى رژيم اشغالگر صهيونيستى شدند.
اين کميته هاى فلسطينى در بيانيه امروز خود كه بعد از نشست آنان در اردوگاه "مار الياس" در نزديكى شهر بيروت برگزار شد اظهار داشتند: سياست ها و رفتارهاى خودسرانه و غيرانسانى توسط مقامات رژيم اشغالگر صهيونيستى عليه زندانيان و بازداشت شدگان فلسطينى را محكوم مى كنيم.
اين کميته ها خاطرنشان کردند: تعدادى از زندانيانى که در اعتراض به رفتارهاى غير انسانى رژيم اشغالگر صهيونيستى اقدام به اعتصاب غذا کرده اند، وارد مرحله بحرانى و شرايط بهداشتى بسيار خطرناک و دشوارى شده اند.
اين کميته هاى در بيانيه خود رژيم اشغالگر صهيونيستى را كاملا مسئول وخيم شدن اوضاع سلامتى زندانيانى شدند كه اعتصاب غذا كرده اند، و خواستار تشديد و گسترش در دور زدن مسئله زندانيان فلسطينى در زندان هاى اين رژيم اشغالگر شده بودند.
// انتهاى پيام //
19:36 LOCAL TIME 16:36 GMT
0033