ديدار دكتر الربيعه با وزير امور خارجه فنلاند

یکشنبه 1441/2/21 برابر با 2019/10/20
  • Share on Google+

هلسنكى - 21 صفر 1441هـ، برابر با 20 اکتبر 2019م - واس
دكتر عبدالله بن عبدالعزيز الربيعه مشاور ديوان پادشاهى و سرپرست مركز امداد رسانى ملک سلمان امروز در هلسنكى پايتخت فنلاند با پيکا هاويستو وزير امور خارجه اين كشور ديدار كرد، در اين ديدار استاد فيصل بن ابراهيم غلام سفير خادم حرمين شريفين در فنلاند حضور داشت.
در طى اين ديدار دكتر الربيعه وزير امور خارجه فنلاند را در مورد پروژه هاى بشردوستانه اين مركز را كه در سراسر جهان به محتاجان و آسيب ديدگان تقديم شده است مطّلع كرد، بيشتر اين پروژه هاى بشردوستانه كه تا كنون به 1,062 پروژه رسيده است توسط اين مركز به برادرانمان در يمن اختصاص داده شده است، اين پروژه ها با مشاركت و همكارى سازمان ملل متحد و شركايى اين مركز اجراء شده اند، دكتر الربيعه همچنين برنامه ها و پروژه هاى بشردوستانه ديگرى مانند: بازگردانندن كودكان مورد استفاده شورشيان حوثى را در جنگ به زندگى عادى خودشان، و مركز ساخت اندام هاى مصنوعى براى معلولان، و پروژه (مسام) كه يک برنامه مين زدايى است را به اطلاع سفير فنلان رساند.
دكتر الربيعه در مورد روابط ميان كشورمان و فنلاند گفت: هر دو كشور در مدت 50 سال با همديگر روابط بسيار خوبى دارند، وى به سفرشان به فنلاند اشاره كرد و از ديدارهاى موفقيت آميز با طرف هاى فنلاندى خبر داد، و به اهميت همكارى دوجانبه ميان اين مركز و جهات مربوطه در فنلاند تأكيد كرد.
وزير امور خاجه فنلاند آقاى پيکا هاويستو از تلاش هاى بشردوستانه كشورمان براى كاهش درد و رنجهاى آسيب ديدگان در سراسر جهان تشكر و قدردانى كرد.
// انتهاى پيام //
19:45 LOCAL TIME 16:45 GMT
0035