دستهای خرابکار پشت ناآرامی های اخیر لبنان

دوشنبه 1441/2/22 برابر با 2019/10/21
  • Share on Google+

ریاض - 22 صفر 1441هـ برابر با 21 اکتبر 2019م - واس
روزنامه "الیوم" در سرمقاله امروز خود تحت عنوان "دستهای خرابکار پشت حوادث لبنان" گفته است: کشورهای عربی و در راس آنان عربستان سعودی به خنثی کردن فتنه ها اهتمام زیادی دارند، و سیاست سعودی در مدیریت و آرام ساختن جنگ داخلی لبنان که نزدیک بود تر و خشک را با هم بسوزاند موفق بود. اما در حوادث اخیر و ناآرامیهای لبنان نمی توان از احتمال فتنه انگیزی دشمنان لبنان از جمله رژیم ایران و پلیس این رژیم در منطقه (گروهک تروریستی حزب الله) با هدف افزایش نفوذ و بازی کردن با امنیت و آرامش این کشور چشم پوشی نمود.
در مقاله الیوم گفته شده که حوادث اخیر لبنان را نمی توان از دستهای خرابکاری که تلاش می کنند امنیت لبنان را با دخالتهای مستمر خود بر هم بزنند جدا کرد، و این دشمنان مکار بارها سعی کرده اند از فتنه انگیزی و درگیریهای مذهبی برای منافع خود استفاده ببرند، اما دست آنان رو شده و مردم لبنان دیگر فریب چنین بازیهایی را نخواهند خورد.
نویسنده مقاله معتقد است حل مشکلات اخیر و بازگشت آرامش به لبنان تنها با اراده قاطع سیاسی ممکن خواهد شد که می تواند مانع برهم خوردن امنیت و ثبات این کشور گردد.
// انتهای پیام //
15:00 LOCAL TIME 12:00 GMT
0009