انجام شش فعالیت اورژانسی در شهر المنیه لبنان با حمایت مرکز امداد رسانی ملک سلمان

دوشنبه 1441/2/22 برابر با 2019/10/21
  • Share on Google+

شمال لبنان ۲۲ صفر ۱۴۴۱ هـ ق برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۱۹م واس
دستگاه اورژانس مؤسسه‌ی خدمات اجتماعی «سبل السلام» شهر المنیه در لبنان طی هفته‌ی گذشته شش فعالیت اورژانسی با حمایت مرکز امداد رسانی ملک سلمان انجام داد.
این فعالیت‌ها شامل انتقال بیماران از و به بیمارستان‌ها و بازدید اردوگاه‌های پناهندگان در شمال لبنان و ارائه‌ی توصیه‌های پزشکی و راه‌اندازی پروژه‌ی حالت فوق العاده بود.
این برنامه‌ها در چارچوب پروژه‌ی حمایت از خدمات اورژانسی در مناطق پناهجویان انجام می‌شود.
17:56 LOCAL TIME 14:56 GMT
0020