پايان كمپين گروه داوطلبان پزشكى مركز امداد رسانى ملک سلمان در شهر "المكلا" يمن

دوشنبه 1441/2/22 برابر با 2019/10/21
  • Share on Google+

المكلا - 22 صفر 1441، برابر با 21 اکتبر 2019م - واس
گروه داوطلبان پزشكى مركز امداد رسانى ملک سلمان فعاليت هاى كمپين مبارزه با نابينايى و بيمارى هاى وابسته به آن در شهر "المكلا" يمن واقع در استان "حضرموت" پايان يافت، در اين فعاليت ها تعداد 5,000 بيمار شناسايى شدند، و بر روى 478 نفر از آنها عمليات جراحى آب مرواريد و کشت لنز به وسيله اشعه مافوق صوت بدون و بخيه انجام شد، و تعداد 57 عمليات جراحى، بر روى زنان و مردان انجام شده است.
علاوه بر اين ، 1200 مورد که نياز به مداخله جراحى نداشت براى آنات عينک تجويز شد.
اين كمپين گروه داوطلبان پزشكى مركز امداد رسانى ملک سلمان براى كاهش درد و رنج هاى بيماران محتاج انجام مى شود.
// انتهاي پيام //
19:40 LOCAL TIME 16:40 GMT
0025