خنثي سازي 2,209 مين در يمن از طريق پروژه "مسام در ماه اكتبر

پنج شنبه 1441/3/10 برابر با 2019/11/07
  • Share on Google+

رياض – 10 ربيع الاول 1441هـ برابر با 07 نوامبر 2019م – واس
پروژه خنثي سازي مين هاي کاشته شده توسط حوثي ها (مسام) که توسط مرکز امدادرساني و فعاليتهاي انسان دوستانه ملک سلمان اجرا مي شود در ماه اكتبر، 20 مين ضد نفر، 448 مين ضد خودرو، 29 مواد منفجره 1712 مورد ذخائر غير منفجره را خنثي کرده است، که مجموع آنها به 2,209 مين مي رسد.
به اين ترتيب از ابتداي اجراي پروژه مسام تاکنون 102,209 مين کاشته شده توسط شبه نظاميان حوثي تابع ايران در زمينها، مدارس، خانه ها و مناطق مسکوني يمن، با همت کارکنان پروژه خنثي شده است.
// انتهاي پيام //
17:44 LOCAL TIME 14:44 GMT
0025