تحويل 30 تن دارو و لوازم متنوع پزشكى به دفتر بهداشت "شبوه" يمن توسط مركز امداد رسانى ملک سلمان

سهشنبه 1441/3/15 برابر با 2019/11/12
  • Share on Google+

شبوه - 15 ربيع الاول 1441هـ، برابر با 12 نوامبر 2019م - واس
مركز امداد رسانى ملک سلمان ديروز محموله 30 تنى دارو و لوازم متنوع پزشكى را به به دفتر بهداشت و اسكان "شبوه" در يمن تحويل داد.
دكتر عبدالقوي لمروق معاون استاندار "شبوه" از وصول اين كمک هاى پزشكى استقبال كرد، و از نقش رهبران عربستان سعودى و مواضعگيرى هاى تاريخى آنان در حمايت از ملت يمن، و نقش اين مرکز در حمايت از بخش بهداشت و درمان اين استان، و بازگرداندن و فعّال سازى امور پزشکى در کليه استان هاى يمن، تشكر و قدردانى کرد.
وى با تأكيد بر اهميت داروها و لوازم مورد نياز ارائه شده توسط اين مركز، خاطرنشان كرد: نياز مراكز درمانى به تسهيلات بهداشتى و نقش آنها در ارائه خدمات دارويى براى بيماران در سراسر استان هاى يمن بسيار مورد اهميت است.
// انتهاى پيام //
15:55 LOCAL TIME 12:55 GMT
0017