درمانگاه هاي مرکز امدادرساني ملک سلمان به ارائه خدمات درماني در اردوگاه الخانق ادامه مي دهد

سهشنبه 1441/3/15 برابر با 2019/11/12
  • Share on Google+

صنعا - 15 ربيع الاول 1441هـ، برابر با 12 نوامبر 2019م - واس
درمانگاه هاي مرکز امدادرساني ملک سلمان با مشارکت موسسه طيبه به ارائه خدمات درماني خود در اردوگاه الخانق تابع شهرستان "حريب" استان صنعا در يمن ادامه مي دهد.
در مدت زمان بين 01 تا 06 نوامبر 2019، به بخش مختلف درمانگاه ها چون: اورژانس 259 نفر، کلينيک داخلي 235 نفر، کلينيک جراحي و پانسمان 14 نفر، لينيک پيشگيري 9 نفر، بخش زنان و زايمان 80 زن، جهت بهره مندي از خدمات درماني مراجعه نمودند.
همچنين 234 نفر از خدمات آزمايشگاهي و 179 نفر از خدمات مراقبت هاي بهداشتي بهره مند شدند.
// انتهاي پيام //
16:50 LOCAL TIME 13:50 GMT
0020