درمانگاه هاى مرکز امدادرساني ملک سلمان به ارائه خدمات درمانى در شهرك خوخه در استان حديده ادامه مي دهد

سهشنبه 1441/3/15 برابر با 2019/11/12
  • Share on Google+

حديده - 15 ربيع الاول 1441هـ برابر با 12 نوامبر 2019م - واس
درمانگاه هاي مرکز امدادرساني ملک سلمان با مشارکت موسسه طيبه به ارائه خدمات درماني خود در شهرك "خوخه" استان حديده در يمن ادامه مي دهد.
در مدت زمان بين 01 تا 06 نوامبر 2019، به بخش مختلف درمانگاه ها چون: اورژانس 2,221 نفر، کلينيک داخلي 1,177 نفر ، کلينيک تغذيه درماني 127 نفر، کلينيک پيشگيري 20 نفر، کلينيک جراحي و پانسمان 235 نفر، کلينيک زايمان 13، در مورد بخش ارجاع پزشکي و بخش آگاهسازي 709 نفر، و بخش زنان و زايمان 13 زن جهت بهره مندي از خدمات درماني مراجعه نمودند.
همچنين 1,558 نفر از خدمات آزمايشگاهي، 13 نفر از خدمات بخش هيپنوتيزم و 1,067 نفر از خدمات مراقبت هاي بهداشتي درمانگاه هاي مرکز امدادرساني ملک سلمان، بهره مند شدند، و به 4,106 بيمار دارو؛ تجويز شد.
// انتهاي پيام //
17:32 LOCAL TIME 14:32 GMT
0023