ادامه اجراى پروژه آب آشاميدنى و محيط زيستى در اردوگاه "الخانق" در حريب نهم توسط مركز امداد رسانى ملک سلمان

سهشنبه 1441/3/15 برابر با 2019/11/12
  • Share on Google+

صنعاء - 15 ربيع الاول 1441هـ، برابر با 12 نوامبر 2019م – واس
مركز امداد رسانى ملک سلمان در طى هفته گذشته با همكارى نهاد "توسعه اى طيبه"، و در چهاچوب پروژه آب آشاميدنى و زيست محيطى جهت محافظت از جان خانواده ها در اردوگاه "الخانق" در منطقه "حريب نَهم" در استان صنعاء به فاليت هاى خود ادامه مى دهد.
در طى روزهاى 1- 6 نوامبر 2019 ميلادى، مقدار 245,000 هزار ليتر آب بهداشتى، و 122,500 هزار ليتر آب آشاميدنى به مخازن اين اردوگاه پمپاژ شده است، به اضافه جمع آورى زباله ها و ريختن آنها در مكان مخصوص جمع آورى آنها در اين اردوگاه.
اجرايى اين طرح ضمن مجموعه اى از پروژه هاى بشردوستانه كشورمان براى حفاظت از جان خانواده هاى يمنى و بهبود وضعيت معيشتى آنان در اين بحران كنونى است.
// انتهاى پيام //
17:32 LOCAL TIME 14:32 GMT
0024