پايان توزيع لوازم مدرسه در ميان دانش آموزان سورى در اردوگاه "الازرق" توسط مرکز امداد رسانى ملک سلمان

سهشنبه 1441/3/15 برابر با 2019/11/12
  • Share on Google+

الزرقا - 15 ربيع الاول 1441هـ، برابر با 12 نوامبر 2019م - واس
مرکز امداد رسانى ملک سلمان کيف‌هاى مدرسه‌اى و لوازم التحرير را ميان دانش آموزان سورى در اردوگاه "الازرق" واقع در اردن تقسيم کرد، و تعداد 8,000 دانش آموز، در 15 مدرسه دخترانه و پسرانه از اين كمک ها بهرمند شدند.
مرکز امداد رسانى ملک سلمان مى ‌کوشد بهترين خدمات بشردوستانه را به پناهندگان سورى به ويژه در بخش آموزش ارائه دهد، و آن را بهترين راه براى تربيت يک نسل آموزش ديده در ميان افراد جامعه مى داند.
// انتهاى پيام //
17:48 LOCAL TIME 14:48 GMT
0025