بيش از 100 کارآفرين از 63 کشور جهان براى مسابقات جام جهانى کارآفرينى در عربستان سعودى به رقابت مى پردازند

سهشنبه 1441/3/15 برابر با 2019/11/12
  • Share on Google+

رياض - 15 ربيع الاول 1441هـ برابر با 12 نوامبر 2019م - واس
با آغاز فعاليت هاى همايش جهانى مسک امروز در رياض، 107 کارآفرين از 77 کشور در حال آماده سازى نهايى خود براى رقابت هاى کسب پنج مقام برتر در جام جهانى کارآفرينى هستند، اين شركت كنندگان پس از يک تلاش ده ماهه و با حضور 100 هزار شرکت کننده از 185 کشور جهان فعاليت هاى خود را در روز پنجشنبه اين هفته آغاز خواهند كرد، انتظار مى رود نتايج اين مسابقات در آخرين روز اين همايش در روز پنجشنبه 14 نوامبر 2019 اعلام خواهد شد.
هدف از اين رقابت ها، تشويق کارآفرينان در آغاز مرحله ايده حتى رسيدن به مرحل توليد است، و اين همايش براى کمک به همه شرکت کنندگان در راه اندازى، ارتقاء و مقياس بندى پروژه هاى خود است، و همچنين اين ابتکار عمل سرمايه گذاران جهانى را به سمت ارائه كارهاى خود جذب مى كند، و فرصتى براى مشارکت و حمايت از کارآفرينان و پروژه هاى آنان در زمينه هاى مختلف خواهد بود.
جام جهانى کارآفرينى بزرگترين مسابقه در نوع خود در جهان است، و هدف آن معرفى مفهوم نوآورى در دنياى کارآفرينى است، به طوريكه شرکت هايى که خلاقيت را جزء برنامه خود قرار داده اند، و ايده هاى پيچيده را در تغيير محصولات خود به كار مى برند را در کنار هم قرار مى دهد، و اين تجربه ها را به همديگر منتقل خواهند كرد.
// انتهاى پيام //
18:39 LOCAL TIME 15:39 GMT
0029