پیشروی ارتش یمن در شرق استان جوف

سهشنبه 1441/3/15 برابر با 2019/11/12
  • Share on Google+

جوف - 15 ربیع الاول 1441، برابر با 12 نوامبر 2019
نیروهای ارتش یمن به پیشروی خود در جبهه صبرین در شرق استان جوف ادامه می دهند.
به گزارش سایت سپتامبرنت به نقل از سرتیپ صادق العکیمی، رئیس ستاد محور جوف، نیروهای ارتش یمن سیطره خود را بر مناطق ام حجار و کوههای صبرین در بخش خب و الشعف تثبیت کرده اند.
وی ادعای رسانه های وابسته به حوثیها در زمینه بازپس گیری این مناطق را رد کرد.
به گفته سرتیپ عکیمی توپخانه ارتش یمن پایگاههای حوثیها در کوههای طائره و اطحال را هدف قرار داد، خسارات سنگینی به آنان وارد نمود.
از سوی دیگر به گفته سرهنگ ربیع القرشی از تیپ 155 پیاده نظام ارتش، نیروهای این تیپ در جبهه صبرین به پیشروی در منطقه طویلات ادامه داده، خسارات زیادی به شبه نظامیان حوثی تابع ایران وارد کردند.
// انتهای پیام //
19:08 LOCAL TIME 16:08 GMT
0034