يورش مجدد ده ها صهيونيست به مسجدالاقصى

سهشنبه 1441/3/22 برابر با 2019/11/19
  • Share on Google+

قدس اشغالى - 22 ربيع الاول 1441هـ برابر با 19 نوامبر 2019م - واس
شهرک نشينان صهيونيستى دست از اقدامات تحريک آميز خود برنداشتند و به مسجدالاقصى يورش بردند.
منابع فلسطينى در قدس اعلام كرد كه 47 شهرک نشين يهودى از جمله وزير پيشين کشاورزي ويک نماينده كنيست به مسجدالاقصى يورش بردند، با حمايت و همراهى نظاميان رژيم صهيونيستى وارد مسجد الاقصى شدند و در اقدامى تحريک آميز به گشت زنى در صحن هاى آن پرداختند.
// انتهاى پيام //
18:07 LOCAL TIME 15:07 GMT
0020