مشاركت فرودگاه هاى كشورمان در جشن چهل و نهمين روز ملى سلطنت عُمان

سهشنبه 1441/3/22 برابر با 2019/11/19
  • Share on Google+

رياض - 22 ربيع الاول 1441هـ برابر با 19 نوامبر 2019م - واس
اداره کل هواپيمايى کشورى (GCAA) به نمايندگى از فرودگاه هاى بين المللى كشورمان ديروز در چهل و نهمين جشن روز ملى سلطنت عُمان، بخاطر ابراز عمق روابط برادرانه ميان هر دو كشور شرکت کرد.
اداره کل هواپيمايى کشورى به اين مناسبت فعاليت هاى ملى زيادى در فرودگاه هاى مختلف بين المللى در سراسر كشورمان برگزار كرد، بطوريكه با گل با مسافران ورودى و خروجى در اين فرودگاه ها استقبال مى شد، و به مسافران از سلطنت عُمان به مناسبت چهل و نهمين روز ملى كشورشان، شکلات و برخى هديه هاى ويژه تقديم مى شد.
و همچنين بر روى صفحه هاى نمايش در داخل فرودگاه هاى بين المللى با عبارت ها خير مقدم و تبريکات به اين مناسبت مبارک که حاکى از انسجام بين دو کشور دوست و برادر است، به نمايش در آمد، و سرود ملى عُمان در سالن هاى ورودى و خروجى اين فرودگاه ها نواخته شد که نشانه ى پيوندهاى برادرانه و محبت آميز ميان عربستان سعودى و سلطنت عُمان است.
اين فعاليت ها بخشى از مشاركت فرودگاه هاى عربستان سعودى به مناسبت برگزارى جشن هاى روز باشکوه ملى در سلطنت عُمان است كه جزئى از وظيفه هاى ملى ما در برابر ملت و حكومت دوست و برادر سلطنت عُمان به حساب مى آيد.
// انتهاى پيام //
18:38 LOCAL TIME 15:38 GMT
0022