بررسی پیش نویس بودجه عمومی کشور در سال 2020 توسط شورای امور اقتصاد و توسعه

سهشنبه 1441/3/22 برابر با 2019/11/19
  • Share on Google+

ریاض - 22 ربیع الاول 1441، برابر با 19 نوامبر 2019
شورای امور اقتصاد و توسعه روز سه شنبه جلسه خود را در کاخ یمامه ریاض برگزار کرد.
در این جلسه موضوعات مختلف اقتصادی و عمرانی مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آنها پیش نویس بودجه عمومی کشور در سال مالی پیش رو (1441-1442، 2020) بود.
وزارت دارایی مهمترین بخشهای جدول زمانی بودجه سال 2020 را معرفی کرده، و آمارهای تقریبی درآمدها و هزینه ها و کسری بودجه در کنار شاخصهای مالی و اقتصادی را ارائه نمود.
شورای امور اقتصاد و توسعه همچنین گزارش مرکز ملی سنجش عملکرد نهادهای عمومی کشور در مورد عملکرد نهادها در سه ماهه سوم سال 2019 را مورد بررسی قرار داد.
در این گزارش تحلیلی از میزان رضایت مردم از خدمات دولتی ارائه شده بود، که تصمیمهای لازم در مورد این موضوعات در جلسه شورا اتخاذ گردید.
// انتهای پیام //
19:15 LOCAL TIME 16:15 GMT
0024